Szeretettel üdvözlöm! Örülök, hogy meglátogatta honlapomat, és remélem, hogy az itt töltött idõt hasznosnak találja.
A festmények - ha megfelelõen gondoskodunk róluk - nemzedékek életét gazdagíthatják. Szépségük nap mint nap örömet okoz, üzenetük évszázadok tapasztalatát hordozza. Ezen értékek felszínre hozása, megõrzése a restaurátor feladata.
A megrendelõ és a restaurátor között bizalmi kapcsolat alakul ki. A megrendelõ értékes, vagy számára valamilyen szempontból fontos festményt bíz a restaurátor kezeire, elismerve szakmai tudását, tapasztalatát, és elfogadva a restaurálási folyamatról vallott nézeteit. A restaurátor bensõséges kapcsolatba kerül a képpel, megismeri annak minden apró részletét.
Minden mûtárgy egyedi bánásmódot igényel, a restaurátornak mindig az adott problémára kell a lehetõ legjobb megoldást megtalálnia.
Ezt a folyamatot szeretném érthetõbbé tenni a Restaurálásról címszó alatt.